Byposten 4 – 2015

In Byposten by Hanne Ovidia Hansen

← Tilbake

Filadelfiakirkens menighetsblad Byposten kommer ut 4 ganger i året. Denne gangen kan du blant annet lese om Trosopplæringsplanen og våre frivillige medarbeideres engasjement hos Evangeliesenterkontakten.