Jabe`s bønn

In Samtalespørsmål til talene by Benedikte Jacobsen

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 6/1 – 2013
Årets Bønn for Oslo-undervisning ble sparket igang av pastor Egil Svartdahl, og temaet var
velsignelse ved bønn. Jabes bønn ble brukt som utgangspunkt, og denne finner vi i 1. Krøn 4:9-10:
9Jabes var mer ansett enn brødrene sine. Hans mor ga ham navnet Jabes. «For jeg har født ham
med smerte», sa hun.10Jabes påkalte Israels Gud og sa: «Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt
landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!» Og Gud
lot ham få det han hadde bedt om.
Det ble fortalt oss at vi alle står likt ovenfor Gud, og at vi alle har like forutsetninger for å få
bønnesvar. Smerten som vi eventuelt måtte ha opplevd i vår fortid, behøver ikke å definere vår
fremtid. Det hele handler om å komme innfor Gud i tro og bønn, og dernest forvente svar på dem –
ta dem ut i tro. Mange, mange gaver ligger derfor uavhentet hos Gud som vi ennå ikke har hentet!
Vers 10 ble delt inn i fire deler:
1. Bønn om velsignelse (Å, om du ville velsigne meg). Helt fra 1. Mos.1 kan vi se at vi er skapt
til å bli velsignet. Reformatoren Jean Calvin sa: «Guds velsignelse er Guds godhet i
handling». [Ordsp 10:22] 2. Bønn om innflytelse (utvide mitt landområde). I dette ligger det bl.a. å be om større ansvar,
mer innflytelse, flere bekjentskaper og ikke minst større perspektiver. Ubegrenset oppdrag =
ubegrenset liv! [Esek 47:5] 3. Bønn om salvelse (støtte meg med din hånd). Hånd = Ånd! Ånden og Hans styrke er hva
som utgjør forskjellen. Det ble sagt «se bare hva som skjer når det du sier betyr mer enn du
forstår». [Luk 4:18-19] 4. Bønn om beskyttelse (befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!). Vi bør be om
beskyttelse, slik at vi kan være til velsignelse for andre, istedet for å kunne komme til skade
ved våre svakheter i fristelser. [Matt 6:13] – Gi et forsøk på å definere ordene «bønn» og «velsignelse», og forklar hverandre hva dere
legger i dette og hva dette innebærer.
– Har noen i gruppen opplevd velsignelser og bønnesvar? Del da dette gjerne med de andre!
– På hvilken måte kan man i større grad hente ut gavene og velsignelsene våre hos Gud?
– Hvordan kan man best være til velsignelse for sin neste?
Utfordring: Les Jabes bønn høyt for hverandre igjen, og lær den gjerne utenat. Ta den med
som et innlegg i deres personlige bønnestund, og forvent Guds velsignelse av den.