SEX

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 16/9 -12

TEMA: SEX

Det var ulike temaer i forkynnelsen ved de to gudstjenestene denne søndagen. På formiddagen talte Daniel Egeli om Filadelfias hjerte –”Min fred gir jeg dere”. Samtalespørsmålene denne uken er imidlertid laget basert på talen fra Møtepunkt hvor Andreas Hegertun la fram Bibelens syn på seksualitet og sex. Han gjorde det klart at

  1. Gud er for sex – Han har skapt oss, Han har skapt sex og Han har skapt oss til å like sex. Bibelen har et positivt syn på sex (eks. Ord.5,18-19)
  2. Gud vil at vi skal ha brasex, og for å ha det må det ligge noen forutsetninger til grunn:
    1. Sex må være med en du elsker og blir elsket av. Sex uten kjærlighet blir alltid til slutt noe ødeleggende
    2. Det må ikke være noe man tar med makt eller hersketeknikk, men gjensidig total hengivenhet helt og fullt trygge på hverandre

 

Andreas mener det finnes to prinsipielle relasjonsformer som ramme for et seksuelt forhold. Det første er forbrukerforholdet, hvor man til stadighet er på utkikk etter det mest attraktive på markedet og benytter seg av det tilbudet man har mest glede av der og da

(eks. mobiltelefonmodeller – man kjøper den reklamen sier er best, men bytter den ut når den blir avleggs eller det kommer noe som lover bedre).

Motstykket til dette er paktsforholdet, som er en varig, fast og usvikelig avtale mellom to personer hvor du tilhører den andre og den andre tilhører deg. Ekteskap er et eksempel på et slikt paktsforhold, og alle seksuelle forhold utenfor ekteskap er varianter av forbrukerforhold.

 

  1. Hvordan kan de to relasjonsformene påvirke vårt forhold til og opplevelse av sex, og hvorfor?

 

Men hvorfor skal Gud bry seg om hvem man har sex med og innenfor hvilke rammer det skal skje så lenge man ikke skader noen og begge har glede av det? Bibelen lærer at en så intim handling som sex skaper et bånd mellom deg og den du deler det med, dere blir ett (en kropp = ett menneske, Matt 19,5-6, 1. Kor 6,18). Apologeten C.S. Lewis påpeker at det blant annet derfor er umulig å forsøke å isolere fysisk enhet fra alle andre former for enhet som var ment å sammen utgjøre den totale enheten som et paktsforhold mellom to mennesker er ment å gi.

 

  1. I dette perspektivet; hvordan vil hor (def. alle former for sex utenfor ekteskapet) påvirke et menneske (ånd, sjel og kropp), og hva blir evt.  konsekvensen(e)?

 

Andreas avslutter derfor med en formaning om ikke å kaste bort tiden på et forhold du selv vet det ikke kan bli alvor med, og han kommer med følgende råd om du leter etter en å dele livet med:

 

A) Finn en som bygger livet på samme verdier som deg, dvs. finn en som er kristen.

B) Finn ikke bare en kristen, men god kristen! Det er viktig at han/hun er grunnfestet i    sin tro og lever det han/hun tror på. Bl.a. å kunne dele bønnefelleskap er viktig.

C) Vedkommende må ha et avklart og modent forhold til sin egen historie; det er           viktig at dere snakker sammen om alt, også det vonde som har vært, og at evt. sår får    lov å gro før dere går inn i en dyp relasjon.

D)Dere kunne kommunisere bra sammen, god kommunikasjon er essensielt for at      et forhold skal fungere.

E) Dere må være seksuelt tiltrukket av hverandre.

  1. Hva tenker dere om disse rådene? Gå gjennom hvert enkelt av rådene og diskuter hvor viktige disse momentene er som grunnlag for et paktsforhold. Er det evt noen av rådene dere ikke mener man bør legge så stor vekt på? Del gjerne andre råd/erfaringer dere mener er viktig.

 

Om du derimot ikke har planer om kjæreste/ektefelle i det hele tatt, men trives godt som singel (eller du er ufrivillig singel med ingen lovende i kikkerten), skal du vite at Bibelen har et frigjørende og i sin samtid revolusjonerende positivt forhold til singellivet! (1.Kor.7,27-28)

 

 

Til slutt:

 

Høy.2,7b:  ”Uro ikke kjærligheten! Vekk den ikke før den selv vil!”