Jeg tror på det evige liv

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 21/10 -12

TEMA: JEG TROR PÅ DET EVIGE LIV

 

Egil Svartdahl innledet denne søndagen med å snakke om at Bibelen avslutter med å snakke om en ny begynnelse; ”og jeg så en ny himmel og en ny jord” (Åp. 21,1), og at også trosbekjennelsen gjør akkurat det samme; ” Jeg tror på…legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.”

 

Egil snakket videre om det kjente utsagnet ”så lenge det er liv er det håp”, men at det like godt kan snus rundt; ”så lenge det er håp er det liv.” Vi er avhengig av å ha et grunnleggende livshåp. Egil nevnte en historie om en jødisk familiefar i Tsjekkia under 2. verdenskrig som brukte familiens siste smørklump for å kunne tenne et lys under sabbatsmiddagen, og som sa til sønnen sin: ”Vi kan leve flere uker uten mat, men vi kan ikke leve et minutt uten håp.”

 

Jeremia 29,11; “For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”

 

Romerne 8, 24-25; For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser? Men hvis vi håper på noe vi ikke ser, da venter vi med tålmodighet.”

 

  1. Hvordan preger håpet om et evig liv vår hverdag, og hva gjør det med vårt grunnleggende livshåp?
  2. Hva er håpets funksjon i våre liv?

 

Egil snakket om trosbekjennelsen som objektive sannheter som blir til subjektive erfaringer når vi tar imot frelsens gave.

 

  1. Hva innebærer egentlig dette? Hvordan kan trosbekjennelsen være et redskap for bygge oppunder vårt livshåp?

Johannes’ Åpenbaring 1, 17-18; Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket.”

 

I motsetning til våre jordiske håp lever Jesus i all evighet, og derfor er Han vårt levende håp.

 

1. Peter 1,3; “Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.”

4. Med bakgrunn 1. Pet. 1,3 og Johannes 11, 25-26 (se under); når starter vi å leve våre evige liv?

5. Hvordan kan vi leve liv med evighetsperspektiv?

 

Johannes 11, 25-26; “Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»”