Jeg tror på en hellig allmenn kirke

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 14/10 – 12
Torbjørg Oline Oustorp: Trosbekjennelsen – Jeg tror på en hellig allmenn kirke.
Først og fremst ble det snakket mye i denne talen om dette med å være «åndelige foreldre/åndelig
familie» (jf. 1. Kor. 4:14-16). Vi ble alle utfordret på å ta på oss en rolle som kristne forbilder, –
også selv om vi ikke har fått på plass alt selv enda. Ikke av plikt, og ikke som en byrde, men av et
villig hjerte til å gi, i nestekjærlighet. Dette på en ekte og realistisk måte, ved å gi en uretusjert
versjon av troslivet og hverdagens utfordringer. Forholdet mellom Mordekai og Ester, samt
kveldens intervjuobjekt Hans Magnus Gjerlaug ble brukt som eksempler på dette.
1) Hva er det å være «åndelig», og «uåndelig»?
2) Hva menes med begrepet «åndelige foreldre», og hva går det ut på i praksis?
3) Hva slags utfordringer kan komme opp ved å ta på seg en slik rolle?
4) Er det, eller vil ditt/deres Jesusvennskap bli styrket ved å slippe noen inn i det på denne
måten? Hvordan?
5) Finnes det noe forpliktningsvegring rundt dette, og i så fall hvorfor?
Videre er vi som menighet (folka) selve kirken, og vi har alle sammen et ansvar for å bygge et godt
og solid fellesskap. Vi skal ikke bare øke kvantiteten av folk i menigheten, men vi skal heie
hverandre frem og bygge hverandre opp kvalitetsmessig.
6) Hva tenker du/dere om fellesskapet som er i Filadelfia idag, og hva kan eventuelt gjøres for
å forbedre det?