Jeg tror på Den Hellige Ånd

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 23.09.12

Tema: JEG TROR PÅ DEN HELLIGE ÅND

1.Mos 1,2:       ”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke                 lå over dypet, og Guds Ånd svevde over vannet.”

 

Denne søndagen snakket Karl Inge Tangen om Den Hellige Ånd (DHÅ), den tredje personen i guddommen, og ”Treenighetens spydspiss” (Peter Haldorf). Han peker på at DHÅ har hatt en sentral plass i Guds kontakt og interaksjon med menneskene gjennom verdenshistorien. Han er med fra Bibelens første side (1.Mos. 1,2), og fremstilles i Det gamle testamentet (GT) som ”Livgiveren” (1.Mos. 2,7 – Gud puster livets Ånde inn i mennesket, Sal 104,30 – DHÅ er en sentral del av skapelsen).

 

Andre eksempler på DHÅ’s viksomhet gjennom GT ser vi bl.a. nevnt i historier om:

  • Josef som får tyde Faraos drømmer (1.Mos. 41,38)
  • Israelsfolket over Rødehavet – DHÅ som Guds vind/storm (2.Mos.14,21-22)
  • Besalel og Oholiab – fylt med DHÅ som inspirasjon til kunst (2. Mos. 35,30-35)
  • Profetene – ved DHÅ høre Guds stemme og se mennesker slik Gud ser dem
    • Eks. Samuel – salvet David til konge lydhør for DHÅ (1.Sam.16,6-12)
    • David – en av Israels mest betydningsfulle konger, hvorfor? (1.Sam.16,13; Sal 51,13)

 

Jesus var fylt av DHÅ, og det var viktig for å fullføre den gjerningen Han skulle gjøre på jorden (eks. Luk.3,21-22 + 4,1 + 14 + 18-20). Han gav den også videre til disiplene (Joh.20,22). Bibelen lærer oss at når vi har tatt imot Jesus som vår Frelser, har også Den Hellige Ånd tatt bolig i hjertene våre (2.Kor. 1,21-22).

1. Hvilke(n) konsekvens(er) kan/burde vi forvente av å ha ”Livgiveren” på innsiden av   oss, som enkeltindivider og som Guds menighet? Ser vi dette i praksis, og i så fall på         hvilke(n) måte(r)?

 

Karl Inge nevner flere egenskalper ved DHÅ i tillegg til ”Livgiveren”; Han er Formidleren (Joh 16,13-14), Levendegjører av Ordet (2.Tim.3,16-17), Venn som du kan ha et personlig forhold til (1.Tim.1,7), Veileder (Rom.8,16), Hjelper (Rom. 8,26)…

 

2. Har noen i gruppen eksempler fra egne liv som illustrerer noen av disse             egenskapene ved DHÅ?

 

Til slutt kaller Karl Inge DHÅ for Livsforvandleren (Gal. 5,22).

 

3. Hva tenker dere om utsagnet ”Spørsmålet er ikke om du har Den Hellige Ånd, men    om Den hellige Ånd har deg.” ?