Jeg tror at Jesus kommer tilbake

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 30/9 – 12
TEMA: JEG TROR AT JESUS KOMMER TILBAKE
Daniel Egeli pratet denne uka om Jesu tilbakekomst. Om hvordan vi som mennesker opp igjennom
historien har forholdt oss til dette, og om hvordan vi som kristne kan og bør leve i forhold til dette.
I Peters andre brev kap. 3:9 står det: «Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet.
Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme
til omvendelse.»
Les også versene 7, 12 og 20 i Johannes åpenbaring kap. 22. Ordet «snart» har vært oppe til
diskusjon helt siden apostlenes tid for ca. 2000 år siden. Begrepet vil derfor av noen betegnes som
relativt.
1) Hva tenker du/dere om tidspunktet for Jesu tilbakekomst, og spiller det egentlig noen rolle?
Er det noe poeng i å ha en formening om tidspunktet for denne gjenkomsten?
Det ble i talen nevnt at man bør ha en forventning om at Jesus kan komme «snart» og «når som
helst», og at dette bør ligge som en nerve i Guds menighet. I brevet til Titus kap. 2:12-13 snakkes
det også om å leve konstant forberedt.
2) Lever du/dere i en forventning om at Jesus virkelig kan komme tilbake i vår levetid, og
hvordan påvirker det i så fall din/deres livsførsel? I hvilken grad og på hvilken måte?
Når Jesus kommer tilbake, er det ikke bare for at Han skal hente hjem sin kirke (oss troende), men
det handler også om en dom. I den forbindelse har blant annet mange apokalyptiske filmer blitt
laget de senere årene.
3) Hva tenker du/dere om dette («dommedag»)? Er det/bør det være fryktbetont? Hva med
«Gudsfrykt»?
Utvalgte relevante bibelsteder m. stikkord:
Markus kap. 13:26-27, 32 (Jesu tilbakekomst i praksis, tidspunkt)
Apg 1:7 (tidspunkt for tilbakekomst)
Lukas 24 (Jesus viser seg for disiplene igjen)
1. kor kap. 11:26 (nattverd, vente sammen inntil Han kommer)