Høsttakkefest

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 23.09.12

HØSTTAKKEFEST

Temaet Egil Svartdahl tok for seg denne dagen var forvaltning og givertjeneste.

 

2.Kor 9,6: ”Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse”.

 

Noen bibelfakta om penger:

–          16 av Jesu 36 liknelser handler om penger/givertjeneste

–          Hvert 10. vers i NT omhandler penger på en eller annen måte

–          Bønn nevnes 371 ganger i NT, kjærlighet nevnes 714 ganger mens penger/ å gi nevnes hele 2162 ganger!

 

1.         Betyr dette at Gud er veldig opptatt av pengene våre, og i så fall hvorfor?

(jmf. Matt 6,21 og 1. Tim. 6,10)

 

Egil nevner tre hovedkategorier holdninger til det å gi til Guds sak:

a. ”Alt tilhører meg, og jeg gir frivillig det jeg har lyst når jeg kjenner det rett”.

b. ”10% tilhører Gud, resten (90%) tilhører meg”.

c. ”Alt tilhører Gud” (-ved frelsen tok Jesus over ”konkursboet”, og jeg står ikke                  lenger som eier, men som forvalter av mine økonomiske ressurser”.

 

2. Kor.8,1-5: Vi vil nå gjøre kjent for dere, søsken, hvor stor nåde Gud har vist menighetene i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss, slik Gud vil det.”

 

Det ble redegjort for følgende tre gode prinsipper for givertjeneste ut i fra 2. Kor 8,5, drøft disse prinsippene i gruppa og hvordan vi kan la dem bli en del av våre liv:

 

A)  Vi gir det første

–          vår første kjærlighet ( ikke som første gang man er forelsket, men å elske Gud foran alt annet,  jmf Matt 22, 36-37)

–          det første av vår tid ( hvordan prioriterer vi tiden vår ?, jmf. Apg. 20, 7)

–          det første av vår inntekt (jmf. Ordspr. 3, 9-10)

 

B) Vi gir det fast

–          et fast sted

–          et fast beløp (jmf Mal 3, 10)

–          et fast tidspunkt (jmf 1. Kor.16,2)

 

C) Vi gir det beste

–          eks. Maria gav det mest kostbare hun hadde  til Jesus (Joh. 12, 1-10)