Jeg tror at Jesus sto opp fra de døde

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Samtalespørsmål fra talen 16/9 -12

TEMA: JEG TROR AT JESUS STOD OPP FRA DE DØDE

Daniel Egeli pratet denne søndag formiddagsgudstjenesten om Jesu oppstandelse, og Siri Novak Jenssen tok for seg samme temaet på Møtepunkt.

 

I Romerne kap. 10:9 står det at «For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.»

Det ble også nevnt at det er bred enighet blant seriøse historieforskere om at Jesus levde på jorda forvel 2000 år siden, og at han døde. Kildene anses for å være svært gode og pålitelige. Beretningene om Jesu oppstandelse kommer fra nettopp de samme kildene.

 

  1. Hva tenker du om oppstandelsens sannhet, og kan vi stole på at dette virkelig har skjedd?

 

I det første brevet til Korinterne i kapittel 15:12-19 (les gjerne dette sammen) gjør Paulus greie for dette med oppstandelse. Hvis vi tror på en levende Gud;

 

  1. Hva vil det si at Jesus døde, og stod opp igjen – for meg? Hvordan har det fått praktiske konsekvenser i mitt liv?

 

  1. Oppstandelsens konsekvens er evig liv for alle som tror. Lever jeg med det evige livs

perspektiv i hverdagen?

 

  1. Utsagnet «korset uten oppstandelsen hadde ikke vært annet enn en vakker kjærlighetshistorie» ble nevnt i Daniels tale. Forklar hva du/dere forstår av dette.

 

Her er til slutt flere skriftsteder om Jesu oppstandelse som kan leses for seg selv eller i gruppen om man får tid, evt brukes som oppslag til drøftingen av spørsmålene:

 

Luk. 24, 38

Rom. 4,23; 8,11

1 Kor. 1, 15; 1,20; 1,22; 15,55

1 Pet. 1,3; 3,21

Apg. 10,40