Jeg tror at Jesus døde

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

SAMTALESPØRSMÅL TIL TALEN  09.09.12

Kol.1,19-20:    

19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, 20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv,
det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.”

Daniel Egeli hadde som overskrift denne søndagen ”Jeg tror at Jesus døde”.  Han snakket om markedsføring og hva man forbinder med ulike symboler. I den sammenheng;

1) – hva betyr korset i dag? (hva forbinder du med korset?)

Daniel kommer med følgende påstand: Synden min gjorde korset nødvendig.
2)  Hvordan forholder jeg meg til dette med synd?

Rom 3,23:  ” 23 for alle har syndet og mangler Guds herlighet.”

Rom 6,23:  ” 23 Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Død i denne sammenhengen handler om brutt relasjon med Gud (Joh 15, 1-6, om vintreet)
Andre påstand: Ord og handlinger (bevisst og ubevisst sårende) er stikk som kan sette igjen en «brodd» som kan ødelegge relasjoner, skape bitterhet og gjøre oss til andre mennesker enn vi i utgangspunktet ønsket/ tenkte vi skulle bli. Ofte kan disse «stikkene» være små og bagatellmessige ting, men allikevel skape dype sår.
                3) Hvor våken og bevisst er jeg på å plukke «brodden» ut av mine tanker og følelser når jeg      opplever meg såret eller urettferdig behandlet?

4)  Hvordan plukker man i praksis ut slike «brodder»?

Tredje påstand: Siden Jesus tok på seg våre liv og dermed vår straff, kan vi få ta på oss «Jesu liv» og leve «hans liv»!

5)  Hva betyr det i praksis? Kan vi egentlig svare på «What would Jesus do?» hvis vi ikke vet      «What did Jesus do?»

1.Joh.4,9-10:     ”9 Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. 10 Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.”

 

Korsets effekt  → Nåden kan ikke huske det Jesus har tilgitt  – vi lever Jesu liv!