Den korte og lange oppstandelsen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Fra Møtepunkt søndag 10. juni

Livet har mange fasetter og et ledd i det å være menneske er at vi alle vet at vi en dag skal dø. Underveis i livet møter vi på sykdom og vonde og uforklarlige situasjoner og hvordan skal vi forholde oss til Gud midt oppe i alt?

  • Hva betyr det at det vi som kristne tror på oppstandelse fra de døde?
  • Hva gjør det med måten vi forholder oss til døden på?
  • Hva betyr det at Jesus er Herre over dødens makt?

 

 

 

Deg være ære

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Evig skal døden være Kristus underlagt.

Lyset fyller haven, se, en engel kom,

åpnet den stengte graven,
Jesu grav er tom!

 

Deg være ære, Herre over dødens makt,

evig skal døden være Kristus underlagt.

 

Se, Herren lever! Salig morgenstund!

Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn.

Jubelropet runger: Frelseren er her!

Pris ham alle tunger;
Kristus Herre er !

 

Frykt ikke mere! Evig er han med.

Troens øye ser det: Han gir liv og fred.

Kristi navn er ære. Seier er hans vei.

Evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.

 

Tekst: Edmond Budry / Arne Fjelberg
Melodi: G. Fr. Händel