Filadelfias hjerte – ære

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Dagens tale holdt av Daniel Egeli tok for seg æres-begrepet. Ære Jesus. Ære hverandre. Ære meg selv. De andre to vinklingene er Se Jesus. Se hverandre. Se meg selv. Tro på Jesus. Tro på hverandre. Tro på meg selv.

Ære:

anseelse, heder, berømmelse; (moralsk) verdighet; godt navn og rykte; lovprisning; (sterk) hyllest, ros e.l.

 

Hva betyr det å ære Jesus?

Hva betyr det å ære hverandre?

Hva betyr det å ære meg selv?

Hvilke gevinster kan det gi å ha en sunn æreskultur i menigheten?

Hvilke æreskultur ser vi i samfunnet vårt? Og har vi noen forbilder (mennesker, organisasjoner eller andre menigheter) når det gjelder å løfte hverandre høyt?

 

Les Salme 84 sammen.