I verden, men ikke av verden

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Fra gudstjenesten søndag kveld ved Øystein Gjerme.

Temaet det ble talt over var: I verden, men ikke av verden.

• Hva legger dere i uttrykket: I verden, men ikke av verden?

• Les sammen Johannes 17:13-18

Men dette sier jeg mens jeg ennå er i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. 14 Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. 15 Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. 16 De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. 17 Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. 18 Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. 19 Jeg helliger meg for dem, så også de skal helliges i sannheten.

• Denne teksten sier noe om at Jesu ord er sannhet. På hvilke måte får en slik oppfatning autoritet i våre liv?

• Les Efeserne 1:20 (Oversatt fra den engelske bibelen The Message Bible) Kirken er ikke perifer for verden, det er verden som er perifer for kirken. Kirken er Kristi kropp som han snakker og handler gjennom, og der han fyller alt med sitt nærvær.

• Vi står alle ovenfor valg der vi må velge mellom å følge Jesu ord eller å følge egne egoistiske tanker og drivkrefter- hva tenker dere vi kan gjøre for å ruste oss til å være sterke og bunnsolide i møte med en verden som ikke kjenner Gud og hans tanker og veier?