Åndelighet for vanlige folk

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Denne søndagen var den første i en rekke som skal ta for seg 1.korinterbrev kapittel 12-14. Daniel Egeli talte over temaet åndelighet for vanlige folk.

It doesn´t make sense.
It makes FAITH.

Les sammen

I. Korinterbrev 12: 1-11

Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. 2 Dere vet at da dere var hedninger, ble dere viljeløst revet med til de stumme avgudene. 3 Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: «Forbannet er Jesus!» Og ingen kan si: «Jesus er Herre!» uten i Den hellige ånd. 4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme. 5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. 6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. 7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. 8 For ved én og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, 9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. 11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.

Hva tenker dere rundt disse versene?

Åndelighet kan oppleves og komme til uttrykk på mange forskjellige måter. Hva legger dere i begrepet åndelighet?

Har dere selvopplevde opplevelser /evt. vitnesbyrd fra andre der Den Hellige Ånd virket gjennom dere?

Hva tenker dere rundt begrepet overnaturlig på en naturlig måte?