Påskens taler

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til samtale i småfellesskapene uke 15

Vi har nå gått igjennom en påskehøytid der hver dag bærer sin egen fortelling og symbolikk. Ukens spørsmål tar derfor utgangspunkt i påskens budskap og alle dens nyanser og dybder.

Les sammen 1.kor 15:1-5

Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. 2 Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. 3 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 5 og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv.

• På hvilke måte konkretiserer påskens budskap seg for oss i løpet av året/livet?

• Samtal rundt hvordan dere har feiret påske og om det finnes elementer som er viktig for dere?

• Hvis du hadde vært en av de som levde i Jerusalem når Jesus ble korsfestet, hvem av dem tror du at du ville vært? Tvileren Thomas? Peter? Johannes? En av vinnene som gikk til graven for å salve Jesus? Fariseer? Pilatus?

• Hvorfor kan påsken kategoriseres som den viktigste kristne høytiden?

• Er det noen av dere som denne påsken har tenkt over aspekter dere ikke har tenkt over før?

Les sammen 1.kor 15:12-22

Men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? 13 Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 14 Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. 15 Da har vi vist oss som falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. 16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.

Men nå er Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For likesom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.