Nattverden

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Frittstående temaserie: Nattverden

Karl Inge Tangen snakket denne søndagen om nattverden og tok oss med inn i hva slags betydning nattverden hadde da Jesus innstiftet den og hva det betyr for oss i dag å ta del i den. Utgangspunktet for undervisningen er at ritualer skaper fellesskap. Ritualene preger fokuset vårt og det gir retning for livene våre.

I. korinterbrev 11:23-26

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26 For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer.

Hvorfor feirer vi nattverd? Hvilke rolle har nattverden i gudstjenestefellesskapet?

Nattverden forkynner en ny begynnelse. Jesus kommer denne kvelden med en ny pakt. En pakt som ikke er preget på å holde lover, men som står og faller på relasjon med Frelseren.

· Så på hvilke måte er den nye pakten Jesus kommer med livsforvandlende?

· Hvordan kan vi leve i det nattverden forkynner?

· Nattverden er personlig. Det er en personlig invitasjon til fellesskap med Jesus. Hvordan oppleves det å ta del i nattverden?

”Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg”. Johannes Åpenbaring 3:20