Våroffersøndag

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Denne søndagen var det våroffer og Egil Svartdahls tale var derfor rettet inn mot å gi en bred forståelse av hvorfor vi gir og hvordan vi gir. Velsignelsens vei blir til opp for den som våger å gi av sine finanser. Som dere ser er dagens undervisning også en kort oppsummering av alle punktene som det ble talt rundt.

 

Vi gir_ hvorfor?

1) fordi det gjør oss mer lik Gud. (Joh. 3:16)

2) fordi det drar oss nærmere Gud. (Matt.6:19-21)

3) fordi det motvirker materialisme. (1. Tim 6:17:19

4) fordi det styrker troen. (Malaki 3:10)

5) fordi det er en investering for evigheten. (1.Tim 6:18-19)

6) fordi det gir oss velsignelse. (Ordsp.11:24-25)

 

Vi gir_ hvordan?

1) vi gir frivillig.

2) vi gir i takknemlighet.

3) vi gir med glede.

4) vi gir fast- til et fast sted- et fast beløp – til et fast tidspunkt

5) vi gir med forventning.

 

Hva tenker dere om ”naturloven” om at en kun kan høste det en har sådd?

På hvilke måte får dette prinsippet konsekvenser for forvaltningen av livene våre?

Hvilke følger kan det ha for enkeltindivider og menigheter at de troende gir ti prosent av inntekten til Guds hus?