Filadelfias hjerte – Tro

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Daniel Egeli talte denne gangen om «Tro Jesus, tro andre og tro meg selv». Dette er andre del av en serie om hva vi ønsker skal kjennetegne oss som menighet.

Daniel sa tro handler om tillit til Gud. Det er noe handlende.

Han leste så Jak 2. 14-18:

14 Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? 15 Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, 16 og en av dere sier til dem: «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette» – hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? 17 Slik er det også med troen: i seg selv, uten gjerninger, er den død. 18 Kanskje vil noen si: «Du har tro, jeg har gjerninger.» Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro.

Hva tenker vi om dette? Utfordrer det oss?

Hvilke konsekvenser har troen fått i ditt liv?

Klarer du å se på deg selv slik Gud ser deg? Ser du Hans muligheter for deg?

Hvordan kan vi lage en kultur for å tro på hverandre?

Hvorfor er det lettere å tro andre enn seg selv?