Å leve omsorgsfulle liv sammen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Karl Inge Tangen snakket denne søndagen med utgangspunkt i et av våre verdiord. Vi har valgt for ut 6 ord for å sammenfatte hvilke kjerneverdier vi ønsker å bygge menigheten vår på. Og et av disse er ordet omsorgsfull.

Les Rom 12, 10-15

Hvordan kan man vise omsorg for hverandre som kristne venner og søsken?

Finnes det farer ved omsorg – og hvordan kan dere takle dem?

Tenk igjennom – hvilke mennesker har Gud særlig plassert i deres liv/lagt på hjertet – på hvilke måte kommer omsorgen til uttrykk i disse relasjonene?

På hvilken måte hjelper Gud oss i å ha omsorg for hverandre – og hvorfor?

Hvordan kan vi skape et omsorgsfullt menighetsfellesskap?