Filadelfias hjerte – del 1

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Se, tro og ære

Denne søndagen snakket pastor Daniel Egeli over temaet ”Se Jesus, se andre og se meg selv”. Dette er den første dimensjonen vi ønsker å snakke om i forbindelse med hva som er Filadelfias hjerte. De to neste områdene (tro & ære) skal bli berørt i løpet av våren.

Hvilket bilde har du av Jesus? Hvordan ser det indre bildet av Jesus ut?

På hvilken måte påvirker din opplevelse/erkjennelse/bilde av Jesus ditt bilde av andre mennesker?

Daniel delte et bilde som Gud hadde vist der han virkelig fikk erfare at Jesus alltid var der og at han ventet på han (talen er mulig å høre på podcast). Har noen i gruppen lignende erfaringer?

I en verden der det er svært lett å sammenligne seg med andre mennesker er det lett å føle seg mislykket eller tilkortkommen. Snakk rundt på standen:” Når du sammenligner deg med noe du ikke er, så mislykkes du alltid”.