Smak av himmel – Den gode uroen

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Egil Svartdahl åpnet kveldens tale med å si at det hebraiske ordet Shalom betyr himmelsk harmoni og at vi søker denne harmonien.

Hva er det første dere tenker rundt begrepet sjelefred?

I disse terrortider er vi veldig opptatt av å kartlegge og forske på hva som truer verdensfreden, men hva gjør vi for å verne vår egen sjelefred?

Hva er det som kan true sjelefreden?

Les salme 139 sammen (Samtal rund siste avsnitt ”Ransak med Herre”)

 

Den gode uroen:

kan være en drivkraft

kan være en verdimåler

kan være et indre selvforsvar

kan lede oss til Gud

 

Snakk sammen om situasjoner du har kommet opp i der du har kjent på en/flere av de fire dimensjonene av hvordan den gode uroen kan påvirke og lede oss.