Matteusevangeliet – Kapittel 28

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til samtale i småfellesskapene – Matteus evangeliet kapittel 28

Som kristne samles vi ikke rundt et kors, vi samles ikke foran en grav, men vi feirer et tomt kors, en tom grad og en oppstanden Kristus.

I dette kapittelet er Jesus stått opp fra de døde og han møter disiplene sine en siste gang før Han blir tatt opp til himmelen. De siste ordene han sier til disiplene fått navnet misjonsbefalingen fordi den gir noen veldig klare instrukser.

Les sammen Matt. 28:16

16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem.17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte.18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Daniel Egeli snakket på søndag om at misjon handler om å se. Hva betyr det?

Hvem gjelder denne befalingen for? Og hvordan kan vi ta ordene å gjøre de til et fundament for vårt eget liv og måten vi møter folk på?