Matteusevangeliet – Kapittel 10

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til samtale i småfellesskapene – Matteus evangeliet kap 10- Jesus sender

Matteus evangeliet kap. 10 er et kapittel i bibelen der vi først får malt et bilde av hva vi som disipler kan være med på. Jesus gir disiplene sine makt over onde krefter og ber de gå ut å fortelle at himlenes rike er kommet nære. Etter at han har fortalt de om det går han videre til å snakke om hva prisen for å være en disipel av han vil være, og så avslutter han med å lærer oss hvordan overgivelse og etterfølgelse ser ut.

Les sammen Matteus 10:37

Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. 39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det

Hva betyr dette verset?

Hva er det som gir Jesus ”rett” til å kreve dette av sine disipler?

Hvordan kan dette se ut helt praktisk i våre vanlige og enkle liv i 2011?

Les sammen Matteus 10:

Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 29 Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30 Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31 Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.

Hva lærer dette alvorlige verset oss?

Hvordan kan forfølgelse se ut i dag? Og finnes det forfølgelse som ikke handler om å drepe kroppen med om å drepe sjelen?

På søndag var det søndag for forfulgte kristne. I Norge blir ikke folk drept på grunn av sin tro, men finnes det andre utfordringer vi står ovenfor som krever at vi reiser oss for troen og overbevisningen vår?