Matteusevangeliet – Kapittel 9

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til småfellesskapene – Matteus evangeliet kap.9 – Jesus tilgir

Les sammen Matteus 9:1-8

Så gikk han ut i båten, satte over sjøen og kom til sin egen by.  2 Der bar de til ham en mann som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Vær frimodig, sønn, syndene dine er tilgitt.»  3 Noen av de skriftlærde sa da med seg selv: «Denne mannen spotter Gud.»  4 Men Jesus så hva de tenkte, og sa: «Hvorfor går dere med onde tanker i hjertet?  5 Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’?  6 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme: «Stå opp, ta båren din og gå hjem!»  7 Og mannen reiste seg og gikk hjem.  8 Da folkemengden så det, ble de grepet av frykt og priste Gud som hadde gitt mennesker slik makt.

Hva betyr det å tilgi?

Hvorfor er det viktig for Gud at vi tilgir hverandre og oss selv?

Er det forskjell på synd, skyld og skam?

Les sammen Matteus 9:10-13

Senere var Jesus gjest i huset. Det kom også mange tollere og syndere og var sammen med Jesus og disiplene hans til bords.11 Dette så fariseerne, og de sa til disiplene: «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere?»12 Men Jesus hørte det og sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke.13 Gå og lær hva dette betyr:

Det er barmhjertighet jeg vil ha,

ikke offer.

Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere.»

 

Hele kapittel 9 handler om Jesus i møte med ulike mennesker. Noen trenger fysisk helbredelse, andre får forlatelse for synder de har gått å båret på i årevis, og noen får beskjed om å lære seg hva det er Jesus egentlig ønsker mest av alt.

Hva legger dere i det Jesus sier her? ”Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer”.

Og hvordan ser det ut helt konkret i livet?