Matteusevangeliet – kapittel 8

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til samtale i småfellesskapene

Matteus evangeliet kap.8- Jesus helbreder.

Matteus kapittel 8 tar for seg 5 uforklarlige hendelser. De gir hver for seg et helt unikt glimt av himmelens rike. Ordet himmelriket er nevnt hele 80 ganger i Det Nye Testamentet. Jesus befaler disiplene sine om å fortelle verden at himmelriket er kommet nær.

Hva legger dere i himmelriket?

Jesus gir oss noen smakebiter på dette riket. Hvordan manifesterer det seg?

Les sammen 8:5-13- Hva lærer disse versene oss?

I det siste avsnittet i kapittelet beskrives en hendelse der to menn som er besatt av onde ånder blir befridd. Hvilke tanker gjør dere om måten landsbyens innbyggere reagerte på hendelsen? Og hva tenker dere om hvordan de onde åndene reagerer på at Jesus kommer?

Vi som Kristi etterfølgere har blitt gitt mandat til å gjøre de samme tingene som Jesus gjorde og fortelle de samme gode nyhetene om at Guds rike er kommet nære. Hvordan kan vi gi folk et glimt av himmelen i våre normale og rutinepregede hverdager? Er vi så frimodige som vi burde?