Matteusevangeliet – kapittel 6-7

In Samtalespørsmål til talene by webmaster

← Tilbake

Spørsmål til samtale i småfellesskapene

Matteus-evangeliet kap.6-7: Være helhjertet uten å være fordømmende.

Kapittel 6 i Matteus evangeliet startet med å lære oss hva slags tilbedelse Gud virkelig søker av oss. Dette gjelder vårt forhold til bønn, til å gi og vårt forhold til faste.

Les sammen vers 1-8, og 16-18

Hva slags betydning legger dere i:

”Og din Far , som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare? ”

 

Videre lærer Jesus oss noen prinsipper om å gi og om hvordan vi skal vektlegger betydningen av materialistiske ting i livene våre.

Les sammen 19-26.

”For der hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være”.

Hvordan kan dette helt konkret ses i forhold til giverglede? Og hva lærer disse versene oss om bekymring?

 

”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt. For med den same dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt”.

Er det så mulig å mene at noe er rett og at noe er galt uten å sette seg selv i glasshus?