Thomas Ringsvold: Vitnesbyrd

In Podkast Ungfila by webmaster

← Tilbake

Thomas deler fra sitt liv, og gir oss et fantastisk vitnesbyrd om det å leve nett på Jesus og høre hans stemme.